Garantie

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als u toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kunt u ons dit zo snel mogelijk laten weten. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bestphone.nl. Wij streven erna om uw mail binnen 1 werkdag te beantwoorden.

Let op: Stuur altijd enkele foto’s mee van de schade van het desbetreffende product, zo kunnen wij sneller een passende oplossing bieden.

Kosten

Uiteraard heeft u geen invloed op een defect. Wij rekenen daarom ook geen kosten voor het repareren of vervangen van een defect product.

Wat is de garantietermijn?

Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

Houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

  • De reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen & beschermhoesjes) of normale veroudering van het product;
  • Dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze zijn aangegeven bij het desbetreffende product.

Wat is de garantieprocedure?

  1. We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.
  2. Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die u zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.
  3. Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag u de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. U krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet u het product aan ons retourneren. U kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Los van de garanties behoud u altijd de rechten die u op grond van de Nederlandse wet hebt.